Kiedy sąd może orzec rozwód?

Małżeństwo może zostać rozwiązane przez sąd, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Powinien on występować w trzech sferach – fizycznej, duchowej i gospodarczej, a stosunki między małżonkami nie mogą wskazywać na to, że istnieje szansa, aby wrócili oni do wspólnego, szczęśliwego związku. 

W celu uzyskania orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwo konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód. Właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy według miejsca, będącego ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżonków.

W treści pozwu należy zamieścić żądanie orzeczenia rozwodu. Warto przy tym sprecyzować, czy chcemy, aby małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to w piśmie wszczynającym postępowanie należy wskazać także, jak po rozwodzie ma być wykonywana władza rodzicielska, kontakty z rodzicami czy jaka ma być wysokość alimentów na każde z dzieci.

Dowiedz się więcej o rozwodach na kancelariasprawyrodzinne.pl

Wyrok rozwodowy

W wyroku rozwodowym sąd jest zobowiązany zamieścić kilka ważnych kwestii. Pierwszą z nich jest oczywiście orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Warto w tym miejscu nadmienić, że sąd nie jest związany żądaniem rozwodu, nawet w przypadku, kiedy oboje małżonkowie zgodnie o to wnoszą. Jeżeli bowiem sąd dojdzie do przekonania, że więź łącząca małżonków nie uległa zupełnemu i trwałemu rozpadowi, to może oddalić żądanie orzeczenia rozwodu lub w trakcie postępowania skierować strony do mediacji.

Oprócz orzeczenia o rozwodzie, w wyroku rozwodowym sąd wskazuje także, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, chyba że oboje małżonkowie wnosili o zaniechanie orzekania o winie. Jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, należy rozstrzygnąć także, który z małżonków będzie wykonywał władzę rodzicielską, gdzie dzieci będą mieszkać, jak będą wykonywane kontakty oraz jaka będzie wysokość alimentów.

Rozwód Warszawa

Jeżeli jesteś już pewny, że Twój związek nie ma szans na przetrwanie, warto, abyś skorzystał z porady doświadczonego i wyspecjalizowanego w sprawach rodzinnych prawnika, który przeprowadzi Cię przez rozwód krok po kroku, sporządzi pozew o rozwód i będzie dla Ciebie merytorycznym wsparciem na każdym etapie postępowania sądowego. Proces rozwodowy nie będzie dla Ciebie niczym przyjemnym, dlatego dobrze będzie mieć u boku osobę, która podejdzie do niego na chłodno, aby nie zaogniać istniejącego konfliktu i możliwie najszybciej doprowadzić do satysfakcjonującego Cię zakończenia sprawy.

Zobacz także:

https://xoxomag.pl/jak-zlozyc-pozew-o-rozwod/