pompa wirowa do sciekow

Czynności, które przedłużą żywotność pompy wirowej do ścieków

Pompy wirowe to urządzenia, które znajdują wszechstronne zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki. Najwyższej klasy maszyny odznaczają się wytrzymałością oraz stosunkowo niską awaryjnością. W celu przedłużenia żywotności tego typu sprzętu warto zadbać o jego właściwy montaż oraz regularne przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych. Warto dowiedzieć się więcej na wspomniany temat. Podstawowe informacje znajdziesz w artykule.

Pompy wirowe – co to takiego?

Pompy wirowe często nazywane są też wirnikowymi. Pod pojęciem tym zazwyczaj rozumie się urządzenia służące do transportowania cieczy poprzez zwiększanie jej krętu. Najważniejszą częścią tego typu urządzeń jest wirnik, wprawiany w ruch przez silnik elektryczny (lub spalinowy). W trakcie obracania się element ten przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia we wlocie pompy, doprowadzając do pojawienia się zjawiska ssania. Następnie następuje przekazanie energii wodzie zgromadzonej wewnątrz urządzenia. Co istotne, dochodzi przy tym do przekształcenia energii ciśnieniowej w kinetyczną. Pompy wirowe, których wytwarzaniem i sprzedażą zajmuje się m.in. producent przepompowni INWAP, dzielą się na różne rodzaje. Z uwagi na kształt wirnika wyodrębnia się modele krętne i krążeniowe. Ze względu natomiast na położenie osi wirnika wyróżnia się pompy pionowe oraz poziome.

Jak należy dbać o pompy wirowe?

Pompy wirowe to urządzenia, które z reguły nadają się do wieloletniego użytkowania. Należy jednak pamiętać o ich właściwym montażu. Przed zainstalowaniem urządzenia należy dokładnie oczyścić przewody rurowe z różnych pozostałości po spawaniu. Wspomniane elementy nie mogą wywierać nacisku na pompę. Przewody ssawne powinny odznaczać się szczelnością. Najlepiej jest poprowadzić je najkrótszą drogą, bez zbędnych załamań. Zanim pompa zostanie podłączona do rurociągu, najpierw trzeba usunąć z jej otworów zaślepki. Instalację elektryczną trzeba wykonać zgodnie z obowiązującymi dla danego układu elektrycznego przepisami. W trakcie pracy agregatu pompowego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby pompy wirowe do ścieków i ich otoczenie były utrzymywane w czystości. W przypadku pojawienia się ujemnych temperatur należy spuścić wodę z pompy i przewodów, a później napełnić wnętrze sprzętu płynem niezamarzającym.