wyposazenie gasnicze

Agregaty wysokociśnieniowe jako elementy wyposażenia gaśniczego

Agregaty wysokociśnieniowe mają wiele zastosowań. Jednym z ważniejszych jest wykorzystywanie ich jako elementu wyposażenia gaśniczego. Straż pożarna używa agregatów pompowych, kiedy trzeba wypompować wodę, np. z terenu zalewowego, albo kiedy trzeba ją pobierać w celu ugaszenia pożaru. Dowiedz się, jakie cechy czynią agregaty wysokociśnieniowe świetnym elementem wyposażenia gaśniczego.

Agregaty wysokociśnieniowe wykorzystywane przez straż pożarną

Istnieją różne agregaty wysokociśnieniowe. Niektóre mają napęd spalinowy, inne elektryczny. Jedne są bardziej wydajne, drugie mniej. Różnią się też medium, do jakiego zostały przystosowane.  Agregaty gaśnicze używane przez straż pożarną muszą być wysoce wydajne oraz przystosowane do pompowania wody czystej i zanieczyszczonej. Co więcej, powinny mieć homologację, dzięki której można przewozić je po drogach publicznych. Jeśli agregaty wysokociśnieniowe nie mają homologacji, można je transportować na przyczepach dopuszczonych do ruchu.

Podstawowe zastosowanie pompy gaśniczej polega na szybkim pobieraniu przez nią bardzo dużych ilości wody i tłoczeniu jej pod wysokim ciśnieniem do węża. Ten natomiast pozwala precyzyjnie kierować strumień w miejsce pożaru. Wysokie ciśnienie wody umożliwia skierowanie jej na dużą odległość i wysokość. Im większa wydajność pompy, tym szybciej przepompuje ciecz. Dobrej jakości agregat jest niezastąpiony np. przy gaszeniu pożarów.

Agregaty gaśnicze – ważne parametry

Warto mieć świadomość, że nie wszystkie agregaty pompowe nadają się do wykorzystania podczas  gaszenia pożarów. O tym, czy agregaty ciśnieniowe produkowane przez takie firmy jak np. J.J. Krupiński Sp. z o.o. Sp. K. są przydatne dla straży pożarnej, decydują następujące parametry:

  • wydajność urządzenia,
  • ciśnienie tłoczenia wody,
  • nominalna geodezyjna wysokość ssania wody,
  • maksymalna wysokość podnoszenia wody wydostającej się z węża,
  • rodzaj napędu – spalinowy czy elektryczny,
  • wielkość silnika (spalinowego) i zbiornika na paliwo – to przekłada się na wydajność,
  • rodzaj pompowanego medium – tylko czysta woda, czy także z zanieczyszczeniami.

Pompy, które mają być wykorzystywane w celach gaśniczych, muszą uzyskać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Agregaty wysokociśnieniowe gaśnicze oraz osprzęt w rodzaju bębnów na węże często wykonuje się na zamówienie, wykorzystując przy tym świetnej jakości pompy nurnikowe. Doświadczone w tym zakresie firmy oferują także usługi serwisowe i naprawcze, a także doradzają w kwestiach technicznych.