odciagi przemyslowe

W jakich branżach znajdują zastosowanie odciągi przemysłowe?

Urządzenia odciągowe są bardzo ważnym elementem pracy każdego zakładu zajmującego się obróbką drewna lub metalu. Z uwagi na powstający pył trzeba zwrócić szczególną uwagę na skuteczność całego układu wentylacyjnego. Ma to wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników, a także na efektywność pracy używanego sprzętu. Właściwe odciągi przemysłowe redukują ilość cząsteczek do minimum, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

Czym są odciągi przemysłowe?

Odciągi przemysłowe to urządzenia wykorzystywane do przechwytywania i odprowadzania zanieczyszczeń. Pozwalają na skuteczne wyłapywanie pyłów czy gazów emitowanych podczas różnego rodzaju działań, zwłaszcza związanych ze szlifowaniem, spawaniem lub obróbką drewna bądź metalu. Odciągi przemysłowe niwelują ryzyko rozprzestrzenienia się niebezpiecznych substancji po wnętrzach, ponieważ są przechwytywane bezpośrednio w miejscu ich uwolnienia. Stanowią niezbędne wyposażenie w przedsiębiorstwach, w których osoby zatrudnione narażone są na wdychanie szkodliwych zanieczyszczeń. Za najważniejszą część odciągu przemysłowego uznaje się element przeznaczony do wyłapywania niebezpiecznych substancji. Gdy dostaną się one do układu, są następnie transportowane przez sieć przewodów. Tam ulegają oczyszczeniu i są wyprowadzane na zewnątrz budynku.

Do czego wykorzystuje się odciągi przemysłowe?

Odciągi przemysłowe znajdują zastosowanie w wielu branżach. Używa się ich wszędzie tam, gdzie na skutek przeprowadzanych działań powstają szkodliwe pyły lub gazy. Wykorzystuje się je powszechnie do odprowadzania pyłów i trocin drzewnych, pyłów szlifierskich czy dymów spawalniczych. Po najnowocześniejsze rozwiązania w tym zakresie warto zwrócić się do sprawdzonej firmy, np. Frawent. Stosowanie wysokiej jakości urządzeń do odpylania to kluczowy element realizacji założeń BHP. Odciągi przemysłowe to niezbędne wyposażenie odpylaczy przemysłowych, które są bardzo popularne w branży drzewnej. Ciągłe pozbywanie się pyłu drzewnego to proces zapewniający odpowiednią jakość powietrza w miejscu pracy. Ma to wpływ zarówno na samopoczucie pracowników, jak i stan maszyn działających w zakładzie. Poprawnie zaprojektowana i zamontowana instalacja odciągowa gwarantuje utrzymanie wydajności urządzeń na dobrym poziomie.