upadlosc firmy

Jak zapewnić sobie skuteczną ochronę przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa?

Każdy nowy na rynku właściciel firmy obawia się, że po pewnym może dojść do niewypłacalności, a w konsekwencji do upadłości jego przedsiębiorstwa. Czasami taka kolej rzeczy jest nieunikniona, ale nie oznacza to, że nie ma sposobów na zabezpieczenie się przed nią. Nie ma ich wiele, ale z dostępnych przedsiębiorcy chętnie korzystają, wiedząc, że są one bardzo skuteczne.

Kiedy ogłasza się upadłość firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy rozważa się, kiedy podmiot przestał być wypłacalny. Oznacza to, że:

  • firma nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań na czas,
  • zobowiązania firmy przewyższają wartość jej majątku i taki stan nie może zostać zmieniony.

Te dwie przesłanki do ogłoszenia upadłości upoważniają do złożenia wniosku o jej przyznanie. Jeśli właściciel jest w trakcie restrukturyzacji firmy, nie będzie on rozpatrywany, aż proces się nie zakończy. Co ważne, dopóki upadłość nie zostanie ogłoszona, przedsiębiorstwo dalej ma obowiązek wywiązywania się z zobowiązań i opłat związanych z jego prowadzeniem.

Jak zabezpieczyć się przed upadłością firmy?

Właściciel firmy może zdecydować się na kilka sposobów zabezpieczenia się przed upadłością. Najważniejsze z nich to:

  • odpowiedzialne zarządzanie majątkiem od początku prowadzenia działalności,
  • wprowadzenie pasującego do sytuacji scenariusza zarządzania ryzykiem,
  • weryfikowanie możliwości finansowych firmy przy okazji każdej większej transakcji,
  • restrukturyzacja firmy.

W każdej strategii może pomóc doświadczony doradca, prawnik albo księgowy. Warto zastanowić się nad współpracą z nimi, ponieważ ich doświadczenie często pozwala uniknąć niewypłacalności, szczególnie w początkowych miesiącach działalności.

Restrukturyzacja firmy jest dla wielu przedsiębiorców niezbędnym rozwiązaniem. Firmy takie jak kancelaria Wardyn Doradztwo Restrukturyzacyjne i Wyceny zapewniają pomoc na każdym etapie tego procesu. Ta opcja jest wybierana przez te placówki, które są na skraju upadłości i nie mają już możliwości spłacania swoich zobowiązań na bieżąco. W ramach restrukturyzacji można prowadzić rozmowy z wierzycielami i wypracować wygodne dla obu stron rozwiązanie. Warto jednak pamiętać, że zawsze lepszym rozwiązaniem jest prowadzenie mądrej i dobrze zaplanowanej strategii pieniężnej, bez względu na wielkość firmy.