udowodnienie szkody

Jak dowieść, że mamy do czynienia ze szkodą górniczą?

Na występowanie szkód górniczych narażeni są wszyscy mieszkańcy Śląska, których domostwa znajdują się w okolicy kopalni. Ruchy górotworu mogą być bowiem odpowiedzialne za rozmaite uszkodzenia, które prowadzą do dużych strat materialnych. Niekiedy mogą stanowić także niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osób! Jak jednak można połączyć te dwa fakty ze sobą? Jak dowieść, że mamy do czynienia ze szkodą górniczą? Odpowiadamy w artykule.

Rodzaje szkód górniczych

W wyniku wybierania złoża, które powoduje powstawanie pustek eksploatacyjnych, może dojść do obrywu materiału znajdującego się powyżej. To z kolei może powodować rozmaite szkody górnicze związane nie tylko z budynkami, ale też gruntami oraz plonami. Spośród najczęściej występujących uszkodzeń należy wymienić:

  • pęknięcia fundamentów,
  • popękane, nierówne ściany,
  • osłabienie stropów,
  • uszkodzenie stolarki drzwiowej i okiennej,
  • zniszczenie instalacji.

Powstawanie szczelin czy progów, zalania lub wysuszenia i inne zmiany terenu mogą również uniemożliwiać dotychczasową uprawę roślin. Niekiedy szkody górnicze doprowadzają ponadto do zniszczenia posiadanych plonów, co jest szczególnie niekorzystne dla osób utrzymujących się z prac w polu.

Udowodnienie szkody górniczej

Aby udowodnić połączenie występującej szkody ze skutkami działalności okolicznej kopalni, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy danego uszkodzenia. Warto w tym celu korzystać ze wsparcia firm, które pomagają w uzyskiwaniu należnego odszkodowania za tego typu usterki. Współpracują one bowiem z odpowiednimi specjalistami, którzy wiedzą, jak udowodnić związek przyczynowo-skutkowy, abyś mógł ubiegać się o należną rekompensatę za poniesione straty. Co więcej, podchodzą oni do wszystkich przypadków indywidualnie, ponieważ każde dochodzenie przebiega inaczej.

Ubieganie się o odszkodowanie za szkodę górniczą

Proces ubiegania się o odszkodowanie za szkodę górniczą może być długotrwały, a bez pomocy doświadczonych pośredników, takich jak Kompensata – nieskuteczny. Pierwszym krokiem jest znalezienie podmiotu odpowiedzialnego za powstanie usterek i skierowanie do niego odpowiedniego pisma z żądaniem rekompensaty. Warto przy tym pamiętać, by rozpocząć postępowanie odszkodowawcze możliwie szybko po zauważeniu szkód, ponieważ po pewnym czasie ulegają one przedawnieniu. Zgodnie z ustawą Prawa Geologicznego i Górniczego masz pięć lat na dochodzenie roszczeń.