Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Zgoda na dobrowolne poddanie się karze jest z pewnością szybkim sposobem na zakończenie trwającego postępowania karnego. Warto jednak mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku, kara za jazdę po alkoholu zaproponowana przez prokuratora będzie dla kierowcy korzystna.

Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Niekiedy zdarza się, iż podczas toczącej się sprawy o jazdę po alkoholu prokurator czy też funkcjonariusz Policji proponuje kierowcy, dobrowolne poddania się karze. Osoba, która popełniła wykroczenie czy przestępstwo, często godzi się na takie rozwiązanie, myśląc, że będzie ono dla niej dobre. W sytuacji, kiedy podejrzany zgodzi się, na dobrowolne poddanie się karze, wtedy prokurator przygotowuje i wysyła do Sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy oraz orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary. Zgodnie z prawem, jeśli osoba oskarżona przyznaje się do swojej winy, ponadto jej wina jest pewna, wówczas można zaniechać przeprowadzania dalszych czynności. Prokurator występuje wtedy do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego wraz z orzeczeniem o wysokości kary, która została już ustalona z oskarżonym. Na posiedzeniu rozpatrywany jest wniosek, a sąd zawiadamia strony o jego terminie. Następnie Sąd orzeka karę i środki karne biorąc pod uwagę wniosek. Co ważne, oskarżony ma prawo do cofnięcia swojej zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. W tej sytuacji cała procedura rozpatrywania sprawy trwa w trybie zwyczajnym i oczywiście zajmuje o wiele więcej czasu.

Czy każdy może dobrowolnie poddać się karze?

Z dobrowolnego poddania się karze nie może skorzystać kierowca, któremu za popełnione przestępstwo grozi gara powyżej 15 lat pozbawienia wolności. Takie rozwiązanie można zastosować, jeśli wina nie budzi żadnych wątpliwości, ponadto została na to wyrażona zgoda oskarżonego oraz prokuratora. Co ważne, nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego, a oskarżony nie musi stawić się na rozprawę.

Zobacz także: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Kiedy sąd uwzględni wniosek?

Sąd stosując się do przepisów Kodeksu postępowania karnego, może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa oraz wina oskarżonego jest niepodważalna i nie budzi żadnych wątpliwości, ponadto cele postępowania zostały już osiągnięcie, pomimo braku przeprowadzenia rozprawy do końca. Sąd uwzględni wniosek tylko i wyłącznie, jeśli, nie sprzeciwia się temu prokurator, a pokrzywdzony zna termin rozprawy i zdaje sobie sprawę o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. Ponadto, Sąd do zatwierdzenia wniosku może wymagać pewnej narzuconej przez siebie zmiany. Dopiero po odpowiedniej modyfikacji jest w stanie zatwierdzić wniosek.

Czy warto korzystać z takiego rozwiązania?

Z pewnością dużą zaletą, takiej instytucji dobrowolnego poddania się karze jest to, że cała procedura trwa niewiele czasu. Sąd nie musi więc przeprowadzać długotrwałego procesu, który wymaga sprawdzenia i skompletowania wielu dowodów, ponadto konieczne jest odbywanie wielokrotnych posiedzeń. Wszystko to zajmuje dużo czasu i jest bardzo pracochłonne dla wszystkich stron. Oskarżony po przyznaniu się do winy i wyrażeniu skruchy ma możliwość uzyskania dla siebie o wiele korzystniejszego wyroku, aniżeli wtedy, kiedy nie chciałby się dobrowolnie poddać karze. Przed podjęciem takiej decyzji, dobrze jest jednak skonsultować ją z prawnikiem, który zajmuje się prawem karnym. Podpowie on czy skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze, jest w konkretnym przypadku korzystne dla oskarżonego czy nie. Nie w każdej sytuacji będzie to dobra opcja.

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu